Főoldal Impresszum Szakmák Iskolák Térkép

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium

 

A Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium a Kandó Kálmán Szakképző Iskola, Általános Iskola és Középfokú Kollégium alapító okiratának 2012. augusztusi módosításával jött létre, egyben jogutódjává válva a Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolának és az Óvárosi Középiskola és Szakiskolának. Az integrált intézmény közös igazgatású többcélú iskola, így székhely- és tagintézményei szervezeti és szakmai szempontból önállóan működnek

A székhelyintézmény Pilinszky úti és Vágóhíd úti telephelye 2014. szeptember 1-jétől a TISZKK tagintézményeként folytatja működését

Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest, Nádor utca 32.

Székhelyintézménye: Tatabánya, Réti út 1-5.

„Bánki” székhely (Tatabánya, Réti út 1-5.), ahol érettségire felkészítő, valamint érettségire épülő szakképzés folyik a gépészet, közlekedés és informatika szakmacsoportokban.

„Péch” telephely (Tatabánya, Széchenyi út 20.), ahol jelenleg érettségire felkészítő, valamint érettségire épülő szakképzés folyik az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban, a jövőben pedig a vegyipar szakmacsoportban is.

Tagintézményei:

 • Fellner Jakab Szakképző Iskolája
 • Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolája
 • Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája
 • Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolája
 • Tatabányai Városi Kollégiuma

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium „Bánki” székhely

OM azonosító: 201298

Intézmény címe:2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Telefon: 34/ 512-231, fax: 34/ 512-231

E-mail: titkarsag@banki-tbanya.sulinet.hu

Honlap: http://www.bankitatabanya.hu

Igazgató neve, elérhetősége: Pallos János ( 34/512-231)

Pályaválasztási felelős neve, elérhetősége: Frank László (34/512-230)


Pályaválasztási tájékoztatók:

Nyílt nap:

Pályaválasztási  nyílt nap időpontja:      2014. november 25.          8:00- 14:00

Szülői tájékoztató:

Pályaválasztási szülői értekezlet:     2014. november 25.             17:00


Induló képzési formák:

Szakközépiskolai osztályok

Tanulmányi terület kódja
Tanulmányi terület
Szakma-csoport Képzési idő

(a szakképzési évfolyamok elvégzése után) Megszerezhető szakképesítés neve, OKJ száma

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges végzettség Felvehető létszám
11. IX. Gépészet
5. Gépészet
4 + 1 év 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
54 523 04 mechetronikai technikus
érettségi 60 fő
12. XIII. Informatika
7. Informatika
4 + 1 év 54 481 01 CAD-CAM informatikus érettségi 30 fő
13. XXII. Közlekedésgépész
13. Közlekedés
4 + 1 év 54 525 02 Autószerelő érettségi 30 fő

Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam

Négyéves képzési forma, amely érettségi vizsgára készít fel. A 9-12. évfolyamokon a tanulók közismereti és szakmai alapozó tantárgyakat tanulnak, majd a 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, szakmai alapozó, valamint szabadon választható tantárgyakból. A közoktatás típusú sportiskolai képzésünkre a spotegyesületekben sportoló 8. osztályos tanulókat várjuk.

A diákok a 12. évfolyam végén szakmai érettségi vizsgát tesznek, amelynek birtokában az adott szakmacsoportnak, illetve ágazatnak megfelelő szakképzés időtartama 1 évre rövidül.

Beiskolázási kódok:

11. Gépészet szakmacsoport

Két osztály indítását tervezzük. A felvehető létszám 60 fő. A szakmacsoportban a közismereti felkészítés mellett gépészeti alapozó elméleti és gyakorlati ismereteket is oktatunk. A végzettek az iskolánkban terveink szerint az autószerelő és gépgyártás-technológiai technikus, valamint a mechatronikai technikus szakképzésben folytathatják majd a szakmai tanulmányaikat. Az egyik osztályba a sporttagozatra jelentkezőket iskolázzuk be.

12. Informatika szakmacsoport

Egy osztály indítását tervezzük. A felvehető létszám 30 fő. A szakmacsoportban a közismereti felkészítés mellett informatikai alapozó elméleti és gyakorlati ismereteket is oktatunk. A végzettek az iskolánkban terveink szerint a CAD-CAM informatikus szakképzésben folytathatják majd a szakmai tanulmányaikat.

13. Közlekedés szakmacsoport

Egy osztály indítását tervezzük. A felvehető létszám 30 fő. A szakmacsoportban a közismereti felkészítés mellett közlekedés alapozó elméleti és gyakorlati ismereteket is oktatunk. A végzettek az iskolánkban terveink szerint az autószerelő szakképzésben folytathatják majd a szakmai tanulmányaikat.


Felvételi módja:

Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik. A jelentkezőket a 7. év végi és a 8. osztályban elért félévi magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika tantárgyakból elért osztályzat alapján bíráljuk el.


Kollégiumi elhelyezés:

Van,

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tatabányai Kollégiuma
2800 Tatabánya, Réti út 1/A


Oktatott idegen nyelv:

 • angol
 • német

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium „Széchenyi” Telephely

 

OM azonosító: 201298

Intézmény címe:2800 Tatabánya, Széchenyi út 20.

Telefon: 34/ 324-015, fax: 34/ 324-567

E-mail: tiszkk.pecha.tb@gmail.com
 
Honlap: http://www.pechtatabanya.hu

Igazgató neve, elérhetősége: Pallos János (34/512-231)

Pályaválasztási felelős neve, elérhetősége: Akács Róbert (06-70/628-5042)


A pályaválasztási tájékoztatók

Nyílt nap:

Pályaválasztási  nyílt nap időpontja:      2014. november 26.          8:00 - 12:00

Szülői tájékoztató:

Pályaválasztási szülői értekezlet:     2014. november 26.             16:30


Induló képzési formák:

Szakiskolai osztályok

Tanulmányi terület kódja
Tanulmányi terület
Ágazat Képzési idő

(a szakképzési évfolyamok elvégzése után) Megszerezhető szakképesítés neve, OKJ száma

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges végzettség Felvehető létszám
10. XV. Vegyész 4 + 1 év 54 524 02  Vegyipari technikus érettségi 15
14. XI. Villamos ipar és elektronika 4 + 1 év 54 523 02  Elektronikai technikus érettségi 45

Felvételi módja:

Az általános iskolai tanulmányi  eredmény alapján történik.


Beiskolázási kódok:

10. tanulmányi terület:

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei közül a következő tantárgyak érdemjegyeit veszik figyelembe: magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, kémia, idegen nyelv.

14. tanulmányi terület:

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei közül a következő tantárgyak érdemjegyeit veszik figyelembe: magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv.


Kollégiumi elhelyezés:

Van,  
Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tatabányai Kollégiuma
2800 Tatabánya, Réti út 1/A


Oktatott idegen nyelv:

 • angol
 • német

 

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Fellner Jakab Szakképző Iskolája


OM azonosító: 201298

Cím: 2800 Tatabánya, Pilinszky János utca 3.

Telefon: 34/ 514-610, fax: 34/ 331-715

E-mail: tiszkk.fellner@gmail.com

Honlap: http://fellnertatabanya.hu/jakab/

Igazgató neve, elérhetősége: Pallos János ( 34/512-231)

Pályaválasztási felelős neve, elérhetősége: Kiss Sándor (34/514-610/11)


Pályaválasztási tájékoztató

Nyílt nap:

Pályaválasztási  nyílt nap időpontja:      2014. december 11.          7:40 - 14:00

Szülői tájékoztató:

Pályaválasztási szülői értekezlet:     2014. december 11.             17:00


Induló képzési formák:

Tanulmányi terület kódja
Tanulmányi terület
Szakma-csoport Képzési idő

(a szakképzési évfolyamok elvégzése után) Megszerezhető szakképesítés neve, OKJ száma

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges végzettség Felvehető létszám
Szakközépiskola    
15 Egyéb szolgáltatások 4 + 1 tanév Gyakorló fodrász
OKJ 52 815 01
érettségi 30
Szakiskola    
16 Gépészet  3 tanév Gépi forgácsoló
OKJ 34 521 03
8 ált. iskola 12
17 Gépészet  3 tanév Ipari gépész
OKJ 34 521 04
8 ált. iskola 12
18 Gépészet  3 tanév Hegesztő
OKJ 34 521 06
8 ált. iskola 48
19 Gépészet  3 tanév Szerszámkészítő
OKJ 34 521 10
8 ált. iskola 12
20 Gépészet  3 tanév Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
OKJ 34 582 09
8 ált. iskola 12
21 Gépészet 3 tanév Vájár
OKJ 34 544 01 
8 ált. iskola 12
22 Építészet 3 tanév Kőművés és hidegburkoló
OKJ 34 582 08
8 ált. iskola 12
23 Építészet 3 tanév Festő, mázoló, tapétázó
OKJ 34 582 04
8 ált. iskola 12
24 Faipari 3 tanév Asztalos
OKJ 34 543 02
8 ált. iskola 12
25 Elektrotechnika-elektronika 3 tanév Villanyszerelő
OKJ 34 522 04
8 ált. iskola 12
26 Könnyűipar 3 tanév Női szabó
OKJ 34 542 06
8 ált. iskola 24

Felvételi módja:

Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik.


Kollégiumi elhelyezés:

Van,

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tatabányai Kollégiuma
2800 Tatabánya, Réti út 1/A


Oktatott idegen nyelv:

 • angol
 • német

Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép és Szakiskolája

 

 

OM azonosító: 201298

Intézmény címe: 2800 Tatabánya, Kós Károly út 17.

Telefon: 34/ 317-077, fax: 34/ 309-591

E-mail: keri@keri-tbanya.sulinet.hu

Honlap: www.keri-tbanya.sulinet.hu

Igazgató neve, elérhetősége: Pallos János ( 34/512-231)

Tagintézmény-vezető: Patakiné Slezák Ágnes

Pályaválasztási felelős neve, elérhetősége: Müllerné Liczki Melinda


Pályaválasztási tájékoztató:

Nyílt nap:

Pályaválasztási nyílt nap időpontja: 2015. január 17.           8.30—11.30


Induló képzési formák:

Szakközépiskolai osztályok

Tanulmányi terület kódja Szakma-csoport Képzési idő

(a szakképzési évfolyamok elvégzése után) Megszerezhető szakképesítés neve, OKJ száma

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges végzettség Felvehető létszám
31 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 4+1 év kereskedő 54 431 01 érettségi vizsga 30
32 vendéglátás-turisztika 4+1 év

vendéglátásszervező-vendéglős 54 811 01

érettségi vizsga 30

I. Szakközépiskola (kereskedő, vendéglátásszervező-vendéglős)

Ötéves (4+1) képzési forma. Évente egy-egy osztály indul a két képzési formában. Jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet. Az érettségire való felkészítés mellett az adott szakképesítésnek megfelelő szakmai – elméleti és gyakorlati - tantárgyakat is tanulnak diákjaink.

Szakiskolai osztályok

Tanulmányi terület kódja Szakma-csoport Képzési idő

(a szakképzési évfolyamok elvégzése után) Megszerezhető szakképesítés neve, OKJ száma

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges végzettség Felvehető létszám
33 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 3 év eladó 34 341 01 A 8. osztály sikeres elvégzése 28
34 vendéglátás-turisztika 3 év

pincér 34 811 03

A 8. osztály sikeres elvégzése 16
35 vendéglátás-turisztika 3 év

cukrász 34 811 01

A 8. osztály sikeres elvégzése 12
36 vendéglátás-turisztika 3 év

szakács 34 811 04

A 8. osztály sikeres elvégzése 56

II. Szakiskola:

1. Duális szakképzés:

Képzési megnevezése: Eladó        (OKJ 34 341 01)

Képzési megnevezése: Pincér       (OKJ 34 811 03)

Képzési megnevezése: Cukrász    (OKJ 34 811 01)

Képzési megnevezése: Szakács     (OKJ 34 811 04)

 

Jelentkezni a 8. osztály sikeres elvégzése után lehet. A képzési idő 3 év.

Tényleges szakképzést jelent már a 9. évfolyamtól. A tanulók az első tanévben általános műveltséget megerősítő tananyagot valamint szakmai tantárgyakat tanulnak, és iskolai csoportos szakmai gyakorlaton történik a szakmai képzésük.

A 10. évfolyamtól tanulószerződéssel kereskedelmi és vendéglátó egységekben munkahelyi gyakorlatokat végeznek, melyért juttatást kapnak.

Mindhárom tanévük munkaviszonynak számít. Tanulói éveik során megilletik családjukat mindazon juttatások, amelyek a nappali tagozatos iskolai tanulókra vonatkoznak.

Felvételük a korábban jelzett általános felvételi eljárás szerint történik, azonban a szakma gyakorlásához rendelkezniük kell egészségi alkalmassággal, mely kérdésben az iskola orvosa és védőnője nyújt segítséget.


Felvételi módja:

Az általános iskolai tanulmányi  eredmények rangsorolása alapján történik.

A pontszám kialakításához az 5–7. tanév végi, valamint a 8. év félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá a 7. év végi és a 8. év félévi biológia, kémia és informatika jegyek kerülnek figyelembe vételre. A végleges összpontszám a jelölt érdemjegyeinek számtani összege.


Kollégiumi elhelyezés:

Van,
Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tatabányai Kollégiuma
2800 Tatabánya, Réti utca 1/a


Oktatott idegen nyelvek:

 • angol nyelv
 • német nyelv

Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája

 


OM azonosító: 201298

Intézmény címe:2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Telefon: 34/ 512-231, fax: 34/ 512-231

E-mail: titkarsag@banki-tbanya.sulinet.hu

ititkar@is-kola.hu; kossuth@is-kola.hu  
 
Honlap: http://kossuth.is-kola.hu

Igazgató neve, elérhetősége: Pallos János (34/512-231)

Tagintézmény-vezető neve, elérhetősége: Dr. Póschné Bróda Ágota (34/309-545)

Pályaválasztási felelős neve, elérhetősége: Vig Csilla (34/309-545)


Pályaválasztási tájékoztatók:

Nyílt nap:

Pályaválasztási nyílt nap időpontja: 2014. december 9. 10 óra

Szülői tájékoztató:

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2014. december 9., 17 óra


Induló szakképzéseink:

 Szakközépiskolai osztályok:

Tanulmányi terület kódja Szakma-csoport Képzési idő

(a szakképzési évfolyamok elvégzése után) Megszerezhető szakképesítés neve, OKJ száma

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges végzettség Felvehető létszám
41 közgazdaság 4+1 év Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 01
Vállalkozási és bérügyintéző
54 344 02
érettségi vizsga 60
42 Nyelvi előkészítő angol kereskedelem 5+1 év

Logisztikai ügyintéző
54 345 01

érettségi vizsga 18
43 Nyelvi előkészítő német kereskedelem 5+1 év

Logisztikai ügyintéző
54 345 01

érettségi vizsga 16
44 egészségügy 4+1 év

Gyakorló ápoló
52 723 01
Fogászati asszisztens
54 720 02
Gyakorló gyógyszertári asszisztens
52 720 03

érettségi vizsga 30

Felvételi módja:

Az általános iskolai tanulmányi  eredmény alapján történik.


Kollégiumi elhelyezés:

Van,  

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tatabányai Kollégiuma
2800 Tatabánya, Réti út 1/AOktatott idegen nyelv:

 • angol nyelv
 • német nyelv
 • francia nyelv
 • orosz nyelv

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolája


OM azonosító: 201298

Intézmény címe: 2800 Tatabánya, Béke u. 8.

Telefon: 34/ 34/512-340, fax: 34/ 512-346

E-mail: suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu
 
Honlap: http://www.mikes-tbanya.sulinet.hu

Igazgató neve, elérhetősége: Pallos János ( 34/512-231)

Pályaválasztási felelős neve, elérhetősége:
Mecsekiné Szabó Beatrix (34/512-340)


Pályaválasztási tájékoztatók:

Nyílt nap:

Pályaválasztási nyílt nap időpontja: 2014. november 21. 10:00 - 14:00


Induló képzési formák

Szakiskolai osztályok

Tanulmányi terület kódja Szakma-csoport Képzési idő

(a szakképzési évfolyamok elvégzése után) Megszerezhető szakképesítés neve, OKJ száma

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges végzettség Felvehető létszám
50 szociális szolgáltatások 3 szociális gondozó és ápoló
34 762 01
8 általános 24
51 informatika 3 számítógép-szerelő, karbantartó 8 általános 24

Szakközépiskolai osztályok

Tanulmányi terület kódja Szakma-csoport Képzési idő

(a szakképzési évfolyamok elvégzése után) Megszerezhető szakképesítés neve, OKJ száma

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges végzettség Felvehető létszám
52 ügyvitel 4 + 1 ügyviteli titkár
54 346 02
érettségi vizsga 15
53 informatika 4 + 1 informatikai rendszergazda érettségi vizsga 15

Felvételi módja:

Az általános iskolai tanulmányi  eredmény alapján történik.


Kollégiumi elhelyezés:

Van,  

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tatabányai Kollégiuma
2800 Tatabánya, Réti út 1/A


Oktatott idegen nyelv:

 • angol nyelv
 • német nyelv
 • francia nyelv

 

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tatabányai Kollégiuma

 

2800 Tatabánya, Réti út 1/a

Telefon: 34/310-415

Email: kolltmjv@citromail.hu

Honlap: www.kollégiumtatabanya.hu


Bejáró diákok figyelem!

Ha Tatabányán tanulsz, téged is vár a tatabányai Középfokú Kollégium!

A kollégiumi ellátás INGYENES, csak az étkezést kell fizetned!

Amit a kollégium biztosít:

- háromszori étkeztetés (reggeli, ebéd, vacsora),
- a napi, akár több órás utazás helyett tanulhatsz, pihenhetsz, szórakozhatsz,
- központi fekvése miatt a tatabányai iskolák könnyen, és gyorsan megközelíthetők,
- indokolt esetben hétvégén is igénybe vehető,
- nagymértékű önállóságra, különböző élethelyzetek és problémák megoldására tanít.

Mivel töltheted a délutánod a kollégiumban?

Elsősorban tanulással, hiszen ezért jössz ide.

A diákok rendelkezésére áll még:
        - biliárdasztal
        - ping-pong asztal
        - póker asztal
        - számítástechnika terem
        - jól felszerelt kondicionálóterem
        - klubhelységben filmvetítés, zenehallgatás
        - lányoknak boszi konyha (sütés, főzés)
        - teremfoci és kosárlabda
        - rajzoktatás
        - természetjárás

 

Érdekel a kollégium, de bizonytalan vagy? Lehetőséged van a kollégium megtekintésére. Hozd magaddal barátnőidet, barátaidat, osztálytársaidat és nézd meg milyen az élet a kollégiumban!